OVER ELS GIELENS

VIA AUSTRALIE, NIEUW-ZEELAND EN NEDERLAND
Na een lange carrière in de gezondheidszorg kwam ik in 2003 voor het eerst in contact met het Tibetaans boeddhisme in het  Chenrezig Institute Australië en Mahamudra en Chandrakirti Nieuw Zeeland. Geraakt door deze voor mij nieuwe vormen van lichamelijke en geestelijke zorg voor mensen besloot ik er het boeddhistisch studieprogramma te volgen.

Terug in Nederland volgde ik de verdiepende studie Boeddhistische Psychologie en Ultieme Vrijheid van Robert Hartzema. Robert Hartzema is op dit gebied een fenomeen in Nederland en geeft ruim 35 jaar onderricht in het Tibetaans boeddhisme, meditatie en yoga vanuit de dzokchen-traditie. Onderdeel van deze opleiding is Kum Nye Tibetaanse ontspanning.
 
In het  Nyingma Centrum  Amsterdam heb ik mij verder bekwaamd en lessen gevolgd bij Charaka Jurgens, senior teacher Kum Nye.


HET DICHTST BIJ DE BRON IN CALIFORNIE
Zo vervolgde ik mijn weg naar de oorsprong van Kum Nye en heb ik uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken om in de VS de Tibetaanse lama Tarthang Tulku te kunnen ontmoeten. Hij is degene die Kum Nye (en nog veel meer) rechtstreeks vanuit Tibet naar het westen heeft gebracht. Op het Tibetaans Boeddhistisch Centrum Ratna Ling in Californië (en bij Dharma Publishing), onder de dagelijkse leiding van Arnaud Maitland, zat ik het dichtst bij de bron. Daar heb ik vijf jaar gewoond en gestudeerd en jarenlang lesgegeven in de Kum Nye ontspanningstechnieken.’


NU IN HAARLEM EN BLOEMENDAAL
Vervuld van kennis, ervaring en liefde voor deze oeroude Tibetaanse ontspanningstechnieken Kum Nye voel ik mij dankbaar en blij om dit gedachtegoed nu in Haarlem en Bloemendaal uit te mogen dragen via mijn cursussen en coaching. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat Kum Nye behulpzaam mag zijn in je verdere ontwikkeling van ontspanning en bevrijding.​

 

    © 2022 Els Gielens