OVER ELS GIELENS

Tibetaans boeddhisme – Tijdens mijn reis door Australië en Nieuw-Zeeland kwam ik voor het eerst in contact met het Tibetaans boeddhisme in het Chenrezig Institute, het Mahamudra en het Chandrakirti. Vanuit een verlatenheid vanwege een verbroken relatie en het alleen onderweg zijn, kwam ik de tempel binnen en was geraakt door al het oranje en besloot er te blijven en het 2-jarige boeddhistisch studieprogramma te volgen. Mijn eenzaamheid werd niet opgelost, wel kreeg ik een besef van iets ruimers. Na verloop van tijd verbleekte het leven in oranje want ik besefte me dat ik me niet wilde verschuilen voor het leven in de maatschappij, juist levendig wilde leven. Dus ik vertrok. Het bestuderen van Tibetaanse teksten was trouwens allerminst gemakkelijk en volkomen nieuw. Dat onbekende vond ik echter zo boeiend dat daar mijn gewoonte is ontstaan van om 5 uur opstaan en te studeren. De teksten riepen ook angst op. Ze gingen namelijk over het menselijk lijden, over ieders’ karma, waardoor ik me afvroeg of ik wel op de juiste wijze leefde. Ik voelde me verrijkt en nog steeds eenzaam.

 

Boeddhistische psychologie – Met die vraag kwam ik, terug in Nederland, bij Robert Hartzema terecht. Zijn visie is dat spirituele groei samengaat met een lichaamsgerichte beoefening, de Kum Nye Tibetaanse yoga. Ik kreeg daar, ondanks verkrampingen, voor het eerst het gevoel van levendigheid binnenin mijn lichaam. Beweging in de vorm, het is mogelijk. De ervaringsgerichte Dzogchen van Robert paste voor een deel bij me. Dzogchen is de meest radicale, creatieve en directe boeddhistische weg naar vrij zijn. Door het toelaten van levendigheid van binnen werd ook trauma aangeraakt en was het zaak om, naast Kum Nye yoga, ook lichaamsgerichte therapie te volgen. Op deze manier werd mijn onderzoek geen spirituele vlucht of dissociatie maar een belichaamd leren. Mijn ervaring over hoe trauma’s in het lichaam opgeslagen liggen verwondert me tot op de dag van vandaag.


Tarthang Tulku – In het Nyingma Centrum Amsterdam heb ik mij verder bekwaamd en lessen gevolgd bij Charaka Jurgens, senior teacher Kum Nye. Daar hoorde ik van Tarthang Tulku. Zo vervolgde ik mijn weg naar de oorsprong van Kum Nye en de Nyingma traditie en heb in Californië de Tibetaanse lama Tarthang Tulku ontmoet. Hij was het die het boeddhistisch onderricht rechtstreeks vanuit Tibet naar het westen heeft gebracht. Daar op het Tibetaans Boeddhistisch Centrum Ratna Ling in Californië heb ik 5 jaar gewoond, gestudeerd en lesgegeven. Ook daar bemerkte ik dat een geestelijke stroming een dogma kan worden. En zo werd het tijd de VS te verlaten.

 

Bardo – Als overgangs,- en bezinningsfase tussen de VS en Nederland heb ik voor 4 maanden de Kaballah bestudeerd in Guatemala bij Las Pirámides Del Ka onder de bezielende leiding van Chaty Secaira.

 

Eigen visie en praktijk – Terug in Nederland richtte ik mijn eigen praktijk op: Kum Nye Haarlem en Bloemendaal, maar nu vanuit een persoonlijke, vrouwelijke visie en vanuit alles wat ik geleerd en doorgemaakt heb. Op een nieuwe manier klopt het voor mij dat Kum het lichaam en de belichaming is en Nye de oefening die je heelt en de kracht geeft het leven aan te kunnen. Inmiddels is Kum Nye mijn basis en de bloembladeren zijn de leergangen over De kunst van het menszijn, Patanjali, Daoïsme, seizoenretraites, persoonlijke gesprekken. Ter inspiratie heb ik wekelijks gesprekken met Jaap Voigt. Ik heb ervaren hoe het leven ondanks verkrampingen alsmaar door mij heen wil. Een goedheid die ontroert. Beweging in de vorm - Ontspanning is levendigheid vanbinnen.

    © 2022 Els Gielens